آیا بیمه آسانسور اجباری است؟

استفاده از هر نوع وسیله حمل و نقل نیاز به یک بیمه به عنوان پشتوانه مالی دارد تا در مواقع بروز سوانح و حوادث خسارات جانی و مالی را پوشش دهد. آسانسورها که وسایل حمل و نقل عمودی در ساختمان ها هستند، ممکن است در مواقعی در اثر علل مختلف دچار حادثه شوند. در این شرایط کاربران داخل آسانسور ممکن است دچار سوانح شدید یا حتی فوت شوند. به این منظور بیمه کردن آسانسور راهکاری است که از طریق آن خسارات جانی و مالی وارد شده به کاربران در اثر حوادث مختلف آسانسور تحت پوشش قرار گیرد. ممکن است این سوال برای تان پیش بیاید که بیمه کردن آسانسور اجباری است یا خیر؟ ما در ادامه این مطلب به این سوال پاسخ داده ایم.

بیمه آسانسور چیست؟

بیمه آسانسور جزء بیمه های مسئولین مدنی محسوب می شود. به این معنا که در صورت بروز حوادث یا سوانح در سیستم آسانسور، خسارات جانی و مالی وارد شده به افراد از طرف شرکت بیمه پرداخت می شود. اگر چه آسانسورها دستگاه هایی هستند که امکان بروز سانحه و حادثه در آن ها خیلی کم است؛ اما وجود بیمه نامه معتبر باعث می شود تا حوادث آسانسور هر چند که به میزان کم اتفاق می افتند، تحت پوشش قرار گیرند. در این صورت داشتن بیمه نامه معتبر آسانسور برای مالکان و مدیران ساختمان ها مساله ای ضروری است. زیرا چنانچه سیستم آسانسور تحت پوشش بیمه نامه معتبری نباشد، مدیر یا مالک ساختمان مسئولیت پرداخت خسارات وارد شده به افراد را خواهد داشت.

بیمه آسانسور اجباری است یا اختیاری؟

از نظر قانون، الزام و اجباری به خرید بیمه آسانسور وجود ندارد. از این رو خرید بیمه آسانسور حالت اختیاری دارد و مدیر یا مالک ساختمان به اختیار خود می تواند بیمه نامه آسانسور را خریداری کند. اما با وجود اجباری نبودن این بیمه، چنانچه به هر علتی حادثه ای در آسانسور اتفاق بیفتد و دستگاه تحت پوشش بیمه نباشد، مدیر یا مالک ساختمان موظف است تمام خسارات وارد شده به افراد را پرداخت کند. برای مثال اگر در حین استفاده از آسانسور حادثه ای رخ دهد و منجر به فوت یا نقص عضو افراد شود و آسانسور نیز بیمه نباشد، مدیر یا مالک ساختمان باید دیه این افراد را پرداخت کند که مبلغ زیادی خواهد بود. بنابراین اهمیت بیمه آسانسور در این جا مشخص می شود. به طوری که با پرداخت حق بیمه آن هم به میزان اندک، می توان آسانسور را در برابر حوادث و سوانح احتمالی بیمه کرد تا پرداخت خسارات ایجاد شده را شرکت بیمه انجام دهد.

پوشش های بیمه آسانسور

بیمه های آسانسور خسارات جانی و مالی مشخصی را تحت پوشش قرار می دهند. در زیر به خساراتی که تحت پوشش بیمه آسانسور قرار می گیرند اشاره شده است:

 • فوت افراد

در صورتی که افراد در حین استفاده از آسانسور دچار فوت شوند، شرکت بیمه موظفه به پرداخت دیه به خانواده فرد متوفی است.

 • نقص عضو

این نوع پوشش بیمه برای افرادی است که در حین استفاده از آسانسور دچار نقص عضو شوند. این گونه افراد می توانند از شرکت بیمه درخواست دیه نقص عضو کنند.

 • هزینه های پزشکی و درمان

نوع سوم از خدماتی که بیمه آسانسور به افراد ارائه می کند، هزینه های پزشکی و درمان است. با این نوع پوشش، افرادی که دچار حوادث آسانسور می شوند، می توانند هزینه های درمان و پزشکی را از شرکت بیمه کننده دریافت کنند.

 • خسارات مالی

بیمه آسانسور خسارات مالی مربوط به آسانسورها را نیز تحت پوشش قرار می دهد. اما این پوشش فقط برای آسانسورهای باربر است و مدل های مسافربر را تحت پوشش قرار نمی دهد.

بیمه آسانسور چه حوادثی را پوشش نمی دهد؟

بیمه آسانسور فقط خسارات جانی و مالی مشخصی را پوشش می دهد. حوادثی که مشمول بیمه آسانسور نمی شوند در زیر بیان شده اند:

 • خساراتی که افراد استفاده کننده یا حتی شخص بیمه گزار به طور عمدی به سیستم آسانسور وارد کند.
 • حوادث و خسارات مربوط به انفجار هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو
 • خساراتی که در اثر وقایعی همانند جنگ، شورش، اعتصاب، انقلاب و غیره در آسانسور به بار بیاید.
 • خساراتی که از حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل، صاعقه و غیره ناشی می شود.
 • خساراتی که به علت تخلف از قوانین و مقررات مربوط به آسانسورها ایجاد شود.
 • خسارت هایی که علت آن ها وجود نقص فنی قبلی در سیستم آسانسور است. به این معنا که پیش از امضای قرارداد بیمه در سیستم آسانسور نقص فنی وجود داشته و باعث بروز حوادث شده است. این نوع نواقص فنی می تواند به علت عدم سرویس به موقع آسانسور یا تعمیر دستگاه توسط تعمیرکاران بدون مجوز رخ بدهند.

نکته: برای آن که شرکت بیمه خسارات ناشی از حوادث آسانسور را پرداخت کند، باید دستگاه پیش از وقوع حوادث، به موقع سرویس و نگهداری شده باشد. همچنین سرویس ها و تعمیرات توسط تعمیرکار یا سرویسکار مجاز شرکت سرویس دهنده انجام شده باشد. علاوه بر این لازم است تا بیمه گزار، فاکتورها، مدارک سلامت آسانسور از جمله گواهی استاندارد و گزارش سرویس ها را به شرکت بیمه ارائه کند.

عوامل موثر بر خرید بیمه آسانسور

قیمت بیمه آسانسور با توجه به فاکتورهای مختلفی تعیین می شود. این فاکتورها هر کدام به نحوی روی قیمت بیمه آسانسور تاثیر می گزارد. در زیر به این فاکتورها اشاره کرده ایم.

 • اولین فاکتور، مدل آسانسور و نوع کاربری آن شامل مسکونی، صنعتی، تجاری، اداری و غیره است. می توان گفت این مورد مهم ترین فاکتوری است که در محاسبه هزینه حق بیمه تاثیر می گزارد.
 • سن آسانسور و سال ساخت آن فاکتور دیگری بوده که روی هزینه حق بیمه تاثیرگزار است.
 • عامل دیگر ظرفیت آسانسور است. بر این اساس، هر چه ظرفیت آسانسور بیشتر شود، نرخ حق بیمه پرداختی افزایش می یابد.
 • تعداد طبقات ساختمان فاکتور تاثیرگزار دیگر روی قیمت حق بیمه آسانسور است. در ساختمان های بلند که تعداد طبقات بیشتری نسبت به ساختمان های کم ارتفاع دارند، حق بیمه آسانسور بیشتر می شود.
 • تعهدات بیمه گر نیز روی هزینه بیمه آسانسور تاثیر می گزارد. هر چه بیمه گر تعهدات بیشتری را در خصوص حوادث آسانسور بپذیرد، حق بیمه دریافتی از بیمه گزار نیز بیشتر می شود.
 • عامل موثر دیگر نرخ دیه در هر سال است که روی قیمت این بیمه نامه تاثیر می گزارد.
 • در صورت نبود درب داخلی در آسانسور، هزینه بیمه آسانسور به میزان پنج درصد افزایش می یابد.
 • اگر آسانسور در ساختمانی با کاربری غیر مسکونی نصب شود، حق بیمه پرداختی ده درصد بیشتر می شود.
 • در ساختمان هایی که بیش از ده طبقه دارند، حق بیمه آسانسور ده درصد بیشتر می شود.
 • اگر بیمه گزار بخواهد نصاب، سرویس کار و نگهدارنده آسانسور را بیمه کند، به میزان بیست درصد به هزینه حق بیمه افزوده می شود.

چه کسی باید آسانسور را بیمه کند؟

مدیر یا مالک ساختمان وظیفه بیمه کردن آسانسور را برعهده دارد. مدیر باید به نمایندگی از مالکین واحدهای ساختمان، حق بیمه آسانسور را از آن ها دریافت کند. در این رابطه مدیر یا مالک ساختمان وظایفی در خصوص بیمه آسانسور دارد که شامل موارد زیر می شوند:

 • مدیر یا مالک ساختمان موظف است پس از نصب و راه اندازی آسانسور، نسبت به اخذ گواهی استاندارد اولیه از موسسه استاندارد ایران اقدام کند. زیرا دریافت گواهی پایان کار ساختمان و خرید بیمه نامه آسانسور منوط به ارائه گواهی استاندارد دستگاه است.
 • مدیر یا مالک ساختمان وظیفه دارد با شرکت هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز فعالیت دارند، قرارداد سرویس و نگهداری سالانه آسانسور امضا کند. تا از این طریق آسانسور به صورت دوره ای و منظم مورد سرویس و نگهداری قرار گیرد و سلامت آسانسور حفظ شود.
 • مدیر یا مالک ساختمان باید از یک شرکت معتبر، بیمه نامه مسئولیت آسانسور را خریداری کند.
 • چنانچه در ساختمان دو نوع آسانسور مسافربر و باربر وجود داشته باشد، باید طبق مشخصات هر سیستم، بیمه نامه مربوطه توسط مدیر یا مالک ساختمان خریداری شود.

این نکته نیز باید گفته شود که داشتن قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور برای خرید بیمه الزامی است. در این خصوص انتخاب شرکت اوکسین لیفت به عنوان یکی از شرکت های معتبر و تخصصی در صنعت آسانسور به منظور انجام سرویس و نگهداری آسانسور می تواند گزینه ایده آلی تلقی شود.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارات جانی از بیمه آسانسور

مدت زمانی که مدیر یا مالک ساختمان فرصت دارد حادثه ایجاد شده در آسانسور را به شرکت بیمه اطلاع دهد، حداکثر پنج روز پس از وقوع آن است. دقت کنید که پرداخت خسارات توسط شرکت بیمه برای افرادی است که در داخل آسانسور دچار حادثه شده اند. پرداخت خسارات جانی و فوت هر کدام مدارک خاصی نیاز دارد که در زیر به آن ها اشاره کرده ایم.

مدارک مورد نیاز در حوادث جانی آسانسور

 • کپی یا تصویر شناسنامه و کارت ملی فرد حادثه دیده
 • صورتحساب بیمارستان
 • شرح عمل جراحی
 • خلاصه پرونده بیمارستان
 • قبوض واریز شده

مدارک مورد نیاز در حوادث منجر به فوت

 • کپی برابر اصل گواهی فوت
 • کپی برابر اصل شناسنامه باطل شده
 • کپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی
 • کپی برابر اصل گزارش نیروی انتظامی
 • کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت
 • رای دادگاه

 

کلام آخر

بیمه آسانسور یکی از مسائل مهمی است که در هر ساختمان مجهز به آسانسور باید مورد توجه قرار گیرد. همان طور که در بالا اشاره کردیم خرید این بیمه نامه اجباری نبوده و حالت اختیاری دارد. اما در صورت وقوع حوادث در آسانسور، بدون وجود بیمه نامه معتبر، پرداخت خسارات ایجاد شده برای افراد حادثه دیده برعهده مالک یا مدیر ساختمان است. حق بیمه در این نوع بیمه نامه هزینه اندکی دارد، اما می تواند در صورت وقوع حوادث، خسارات زیادی را تحت پوشش قرار دهد. پس توصیه می شود مدیران یا مالکان ساختمان ها پس از نصب سیستم آسانسور، نسبت به بیمه کردن آن اقدام کنند.

دیدگاهی وجود ندارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *