چگونه استاندارد آسانسور بگیریم؟

در ساخت و راه اندازی آسانسورها به منظور اطمینان از ایمنی و کارایی این سیستم ها باید مجموعه ای از قوانین و مقررات رعایت شود. این قوانین و مقررات با نام استانداردهای آسانسور شناخته می شوند که رعایت آن ها برای شرکت های سازنده در مراحل طراحی، تولید و نصب بالابرها حالت اجباری دارد. سازمان ملی استاندارد این قوانین و مقررات را تعیین کرده است و تاییدیه های استاندارد آسانسور توسط این سازمان صادر می شود. به منظور اخذ تاییدیه یا گواهی آسانسور باید مراحل و اقداماتی توسط کارفرما و شرکت سازنده انجام شود. در این مطلب چگونگی اخذ استاندارد آسانسور را مورد بررسی قرار داده ایم.

انواع گواهی نامه استاندارد آسانسور

به طور کلی گواهی نامه استاندارد آسانسور به دو نوع اولیه و ادواری تقسیم می شود که در هر دو نوع ارائه مدارک و  انجام بازرسی آسانسور توسط کارشناس استاندارد الزامی است. در ادامه این دو نوع استاندارد آسانسور را مورد بررسی قرار داده ایم.

 • استاندارد اولیه

این گواهی استاندارد آسانسور زمانی اخذ می شود که کار نصب و راه اندازی سیستم در ساختمان به پایان رسیده باشد. در این زمان کارشناس استاندارد به محل مراجعه کرده و سیستم آسانسور را از نظر استانداردهای مربوطه مورد بازدید و کنترل قرار می دهد. در این بازرسی تمام قطعات و تجهیزات آسانسور به همراه عملکرد آن ها طبق یک چک لیست مورد بازدید و کنترل قرار می گیرد. پس از بازدید آسانسور و در صورتی که سیستم مطابق با الزامات و استانداردهای تعیین شده باشد، کارشناس آن را تایید می کند. سپس گواهی یا تاییدیه استاندارد آسانسور نیز پس از مدت کوتاهی صادر شده و به کارفرما ارسال می شود.

این نکته را باید مد نظر قرار دهید که دریافت پایان کار ساختمان مشروط به اخذ گواهی استاندارد اولیه آسانسور است. از این رو برای ساختمان های فاقد گواهی نامه اولیه آسانسور، نمی توان گواهی پایان کار را از مراجع مربوطه دریافت کرد.

 • استاندارد ادواری

گواهی استاندارد ادواری آسانسور زمانی گرفته می شود که آسانسور در حال کار کردن است. این گواهی استاندارد، حداقل یک بار در هر سال گرفته می شود و آسانسور از نظر ایمنی و کارایی مورد تایید قرار می گیرد. برای دریافت این گواهی نامه کارشناس استاندارد به محل ساختمان مراجعه می کند و مجددا آسانسور را از نظر کارکرد و ایمنی مورد بازدید و بررسی قرار می دهد. البته برخلاف گواهی استاندارد اولیه که حالت اجباری دارد، دریافت گواهی استاندارد ادواری اختیاری است و اجباری برای آن وجود ندارد. اما به لحاظ مسائل فنی و ایمنی بهتر است این گواهی نامه استاندارد سالانه حداقل یک بار از سازمان استاندارد دریافت شود. در این حالت چنانچه مشکل یا مشکلاتی در سیستم آسانسور از نظر استانداردها وجود داشته باشد، مدیر یا مالک ساختمان از این مساله مطلع می شود. سپس با رفع مشکلات ایجاد شده، از بروز پیامدهای آن ها جلوگیری می شود.

مراحل گرفتن استاندارد اولیه آسانسور

اخذ گواهی نامه استاندارد اولیه آسانسور مراحلی دارد که باید به ترتیب انجام شود. پس از انجام این مراحل و در صورت مشکل نداشتن آسانسور، تاییدیه یا گواهی نامه استاندارد آن از سوی سازمان استاندارد صادر می شود. در ادامه این مراحل را بیان کرده ایم:

 • به پایان رساندن نصب آسانسور

در نخستین مرحله از اخذ تاییدیه استاندارد آسانسور باید عملیات نصب سیستم به پایان برسد. علاوه بر پایان نصب سیستم، باید دیگر اقدامات مربوط به ساختمان همچون برق کشی نیز به انجام رسیده باشد. پس از اطمینان از این که عملیات نصب و راه اندازی سیستم آسانسور به شکل کامل و درست به انجام رسیده است، در این صورت امکان طی مراحل بعد وجود خواهد داشت.

 • ارسال درخواست به شرکت سازنده آسانسور

در مرحله دوم متقاضی که همان مدیر یا مالک ساختمان است، باید درخواست خود مبنی بر اخذ تاییدیه استاندارد آسانسور را به شرکت سازنده آسانسور ارسال کند. به همراه درخواست باید مدارک دیگری از جمله کپی کارت ملی و پروانه یا جواز ساختمان به آن شرکت ارسال شود.

 • ثبت نام در سامانه اینترنتی

در مرحله بعد متقاضی باید در سامانه اخذ استاندارد آسانسور ثبت نام اینترنتی انجام دهد. پس از اتمام ثبت نام از طرف سامانه یک کد رهگیری ارسال می شود که متقاضی باید آن را دریافت کند. وقتی این کد رهیگری دریافت شد، یک شرکت بازرسی به منظور انجام بازدید و بازرسی آسانسور از طرف سازمان استاندارد انتخاب می شود. پس از انتخاب این شرکت، متقاضی باید قرارداد بازرسی آسانسور را با آن امضا کند.

 • واریز هزینه های مربوطه

به منظور انجام بازرسی آسانسور توسط شرکت طرف قرارداد، باید کارفرما هزینه های مربوطه را به حساب این شرکت واریز کند.

 • ارسال نقشه به شرکت بازرسی آسانسور

کارفرما باید نقشه آسانسور و فرم محاسبات فنی را به شرکت بازرسی کننده آسانسور ارسال کند. فرم محاسبات فنی را مهندس ناظر تکمیل می کند.

تعیین و رزرو نوبت بازرسی

در مرحله ششم، کارفرما باید از شرکت بازرسی کننده به منظور انجام بازرسی آسانسور نوبت بگیرد. پس از رزرو نوبت، تاریخ و روز مشخصی به منظور انجام بازرسی از طرف شرکت تعیین می شود.

 • انجام اقدامات بازرسی آسانسور

در این مرحله، سیستم آسانسور توسط کارشناس شرکت بازرسی کننده و با حضور نماینده شرکت سازنده، از نظر استانداردها و قوانین مربوطه، مورد بازدید و بازرسی قرار می گیرد. چنانچه بازرس یا بازرسان آسانسور ایراد یا اشکالی را در سیستم آسانسور مشاهده نکنند، سلامت و بی ایراد بودن آن را تایید می کنند. اما در صورت وجود مشکل یا مشکلاتی در سیستم، شرکت سازنده باید آن ها را حتما برطرف کند. در صورت عدم رفع مشکلات، شرکت بازرسی، سلامت آسانسور را تایید نکرده و در این صورت گواهی استاندارد نیز صادر نمی شود.

 • انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری

چنانچه سیستم آسانسور مورد تایید بازرسان استاندارد قرار بگیرد، قراردادی بین کارفرما و شرکت سازنده به منظور انجام سرویس و نگهداری سالانه آسانسور امضا می شود. پس باید توجه کرد که امضای قرارداد سرویس و نگهداری سالانه آسانسور در صورتی امکان پذیر است که سیستم از نظر استانداردها مورد تایید بازرسان قرار گرفته باشد.

 • ارسال قرارداد سرویس و نگهداری

پس از آن که قرارداد سرویس و نگهداری سالانه آسانسور به امضا رسید، این قرارداد باید به شرکت بازرسی کننده ارسال شود. ارسال این قرارداد باعث تکمیل قرارداد بیمه و بازرسی آسانسور می شود.

 • صدور گواهی استاندارد آسانسور

آخرین مرحله، مربوطه به صدور گواهی استاندارد آسانسور از طرف شرکت بازرسی کننده است. این گواهی نامه تاییدی بر استاندارد آسانسور و عدم وجود مشکل در آن است. با دریافت این گواهی نامه، بهره برداری از آسانسور در ساختمان امکان پذیر می شود.

مدارک لازم برای اخذ استاندارد آسانسور

برای اخذ گواهی استاندارد آسانسور، کارفرما و شرکت سازنده باید مدارکی را تهیه و آماده کنند. این مدارک شامل موارد زیر می شوند:

 • فرم بازرسی: این فرم را باید شرکت نصاب آسانسور آماده کند.
 • فرم تاییدیه ناظر ساختمان: این فرم باید توسط ناظر ساختمان تکمیل و تایید شده باشد.
 • کپی پروانه یا جواز ساختمان: کافرما باید کپی پروانه یا جواز ساختمان را آماده کند.
 • کپی قرارداد ساخت آسانسور: کپی قرارداد ساخت و نصب آسانسور جزء مدارک مورد نیاز است و باید شرکت نصاب سیستم آن را آماده کند.
 • نقشه و محاسبات آسانسور: شرکت نصاب باید نقشه آسانسور و محاسبات آن را آماده کند.
 • بیمه نامه: از دیگر مدارک مورد نیازی که باید شرکت نصاب آماده کند، بیمه نامه آسانسور است.
 • فرم 6 تکمیل شده: فرم 6 جزء مدارکی است که باید توسط کارفرما تکمیل شود.
 • کپی قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور: شرکت نصاب آسانسور باید کپی قرارداد سرویس و نگهداری را آماده کند.

آیا استاندارد آسانسور با ایمنی آن یکسان است؟

این نکته را باید مورد توجه قرار دهید که استاندارد بودن آسانسور لزوما به معنی ایمن بودن آن نیست. زیرا در برخی از مواقع آسانسور گواهی نامه استاندارد دارد، اما ایمنی آن در حد کافی نیست. یا بالعکس آسانسور ایمنی کافی دارد، اما فاقد گواهی نامه استاندارد است. بنابراین وجود گواهی نامه استاندارد، باعث تضمین ایمنی آسانسور نمی شود. به این منظور برای آن که آسانسور ایمنی لازم را به هنگام استفاده داشته باشد، باید در وهله نخست گواهی نامه استاندارد آن اخذ شود. سپس سیستم باید توسط یک شرکت معتبر آسانسوری به صورت دوره ای و منظم مورد سرویس و نگهداری قرار گیرد. در این شرایط می توان تا حدود زیادی از ایمنی آسانسور اطمینان پیدا کرد. در این زمینه یکی از شرکت های باسابقه آسانسوری که سال هاست انواع خدمات سرویس و نگهداری آسانسورها را ارائه می کند، شرکت اوکسین لیفت است. این شرکت خدمات سرویس و نگهداری آسانسورها را در کیفیت بالایی ارائه می کند تا کارایی و ایمنی سیستم ها همواره حفظ شود.

جمع بندی

در این مطلب موضوع استاندارد آسانسور و نحوه اخذ گواهی نامه آن را مورد بررسی قرار دادیم. اخذ استاندارد آسانسورها برای اطمینان از ایمنی و کارایی آن ها به هنگام استفاده ضروری و الزامی است. استفاده از آسانسورهایی که فاقد گواهی استاندارد هستند، با خطر وقوع حوادث جبران ناپذیر روبرو خواهد شد. بنابراین باید پس از نصب و راه اندازی آسانسور اقدامات لازم به منظور اخذ گواهی نامه استاندارد انجام شود. این نکته نیز باید گفته شود که بیمه نامه آسانسور زمانی می تواند اعتبار داشته که سیستم گواهی نامه استاندارد داشته باشد.

دیدگاهی وجود ندارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *